werving en selectie: aanpak en werkwijze

Projectmatige aanpak werving en selectie

Dat traditionele werving en selectie niet in jouw voordeel werkt, betekent niet dat dit type dienstverlening volledig zonder waarde is. Werving en selectie kan wel degelijk een goede oplossing zijn voor jouw wervingsprobleem, maar alleen wanneer jij en jouw recruitmentpartner werken op basis van wederzijds commitment en met een doordacht plan van aanpak.

Wat is exclusiviteit?

Exclusiviteit is zo’n uiting van wederzijds commitment. Exclusiviteit houdt in dat we afspreken dat de werving en selectie voor een specifieke vacature exclusief aan mij wordt uitbesteed voor een vooraf overeengekomen periode, bijvoorbeeld 2 maanden. Lukt het mij niet om in die 2 maanden jouw vacature te hebben ingevuld, dan vervalt het commitment en staat het jou vrij om de vacature (ook) bij andere intermediairs uit te zetten.

Exclusiviteit en anonieme vacatures

Werving- en selectiebureaus die niet-exclusief werven gebruiken haast nooit de naam van de opdrachtgever in hun wervingsuitingen. Sterker nog: hun vacatureteksten staan bol van onduidelijke bedrijfsomschrijvingen (en zelfs opzettelijk foutieve functietitels of locatie-aanduidingen) om te voorkomen dat kandidaten de opdrachtgever herkennen of weten te achterhalen en vervolgens rechtstreeks solliciteren. In dat geval loopt het recruitmenbureau namelijk sollicitanten mis en is de opdrachtgever het bureau geen enkele fee verschuldigd. Werven zonder exclusiviteit mondt daarom bijna altijd uit in vage wervingsteksten, weinig concrete functiebeschrijvingen en schimmig gedoe . Als intermediair (maar ook als opdrachtgever) sta je in het werven van het beste talent alleen daarom al op achterstand ten opzichte van partijen die wel transparant zijn.

Waarom is het verstandig om voor exclusiviteit te kiezen?

Goede kandidaten willen weten waarop ze solliciteren. Vage vacatureteksten worden weg geklikt, onduidelijke belletjes van snelle recruiters genegeerd. Zeker in de huidige arbeidsmarkt waarin de sollicitant aan zet is. Het niet kunnen noemen van jouw bedrijfsnaam en het ‘verkopen van anonieme vacatures’ wordt door deze groep als een zwaktebod beschouwd en is voor hen een reden om niet op berichten van recruiters te reageren. En dat is begrijpelijk. Niemand wordt warm van ‘een opdrachtgever in de zakelijke dienstverlening in de regio Eindhoven…’. Veel sterker is het om onder jouw bedrijfsnaam te werven of om mij uit te kunnen geven als intermediair die exclusief voor jouw organisatie werft. Hierdoor kan ik met naam en toenaam de markt op en win ik sneller het vertrouwen van de betere kandidaten. Dat is cruciaal. Daarom werf ik uitsluitend exclusief.

Bij een werving- en selectieopdracht werk ik niet op basis van een uurtarief, maar met vaste tarieven. Per vacature hanteer ik een gestandaardiseerde aanpak, bestaande uit 9 onderdelen.

werving en selectie in 9 stappen

1. Intake

Grondige vacature-intake op basis van een zelf ontwikkelde methodiek: vaststelling van de wervingsvraag en inzicht in eerdere wervingsinspanningen.

2. Research

Marktonderzoek: het in kaart brengen van de doelgroep, relevante netwerken en marktinformatie door middel van online research en talent sourcing.

3. Engagement

Talent engagement: het persoonlijk benaderen en enthousiasmeren van gekwalificeerde kandidaten voor jouw organisatie en vacature(s)

4. Content

Alleen bij exclusiviteit. Contentcreatie of -optimalisatie: (her)schrijven van het wervingsprofiel en de opmaak van (online) advertenties en wervingsteksten, gericht op de doelgroep. Hierbij maak ik gebruik van arbeidsmarktdata.

5. Marketing

Alleen bij exclusiviteit. Job marketing: het gericht verspreiden van de gemaakte content, waaronder de verspreiding van het wervingsprofiel en job ads via diverse (online) kanalen. Arbeidsmarktgegevens spelen hierbij een grote rol. 

6. Update

Recruitment-update: een presentatie aan alle stakeholders over de eerste marktresponse, de wervingsuitdagingen en suggesties voor aanpassingen in het wervingsprofiel en de job marketing inspanningen.

7. Preselectie

Pre-screening of preselectie: het inventariseren van sollicitaties en het afnemen van telefonische interviews met kandidaten en sollicitanten.

8. Gesprekken

Face to face kennismakings- en sollicitatiegesprekken met kandidaten en sollicitanten, eventueel opgedeeld in 2 rondes.

9. Baanaanbod

Werkzaamheden in het kader van het voorbereiden van een aanbieding en het, indien gewenst, begeleiden van arbeidsvoorwaardengesprekken.

De voordelen van werving en selectie

Werving en selectie is een goede recruitmentoplossing voor het invullen van 1 of 2 lastige vacatures. Het voordeel van werving en selectie ten opzichte van interim recruitment is dat er iemand – ik dus 👋 – vol aan de bak gaat met jouw hoofdpijndossier(s) zonder dat je betaalt op uurbasis. En in plaats van 20% tot 25% van een bruto jaarsalaris betaalt je bij mij een vast tarief. Inzichtelijk en zonder poespas. Maar let op! Kiezen voor werving en selectie betekent niet het achteloos ‘over de schutting gooien’ van vacatures. Succesvol werven houdt in: beweging creëren aan twee kanten, buiten en binnen de organisatie. En voor dat laatste heb ik jou of jouw collega’s nodig. Dat is werving en selectie op basis van commitment.

Wat is werving en selectie?

Wil je weten wat werving en selectie inhoudt en of dit de beste oplossing biedt voor jouw wervingsvraag? Klik op de link hieronder.

Tarieven werving en selectie

Werving en selectie is al mogelijk is voor een bedrag van € 5.750,- ? Een vast tarief dus, zonder poespas. Klik op de link hieronder.

Meer weten? Neem contact op

Voel je vrij om contact met me op te nemen als je vragen hebt over mijn diensten, werkwijze, tarieven of beschikbaarheid.