Wat is interim recruitment?

Wat betekent interim recruitment?

Interim recruitment betekent het uitbesteden van werkzaamheden op het vlak van recruitment aan een externe medewerker, bijvoorbeeld een freelance recruiter. Het inhuren van een externe recruiter is een veel gekozen optie om een tijdelijk tekort aan recruitmentcapaciteit op te vangen. Het uiteindelijke doel is het oplossen van een wervingsprobleem. Interim recruitment wordt bijvoorbeeld ingezet voor:

  • Het vervangen van een (corporate) recruiter of HR-medewerker bij ziekte- of zwangerschapsverlof.
  • Het op flexibele basis versterken van het recruitment team of de HR-afdeling bij een groot aantal openstaande vacatures – de welbekende piek.
  • Het invullen van specialistische functies of rollen in schaarse beroepsgroepen.
  • Het opzetten van een recruitmentteam of –afdeling.
  • Het optuigen en implementeren van een recruitmentstrategie.
  • Het omzeilen van belachelijk prijzige werving- en selectiebureaus. 😝
interim recruitment freelance corporate recruiter zzp

Wanneer kiezen voor interim recruitment?

Operationele, tactische of strategische invulling

Interim recruitment werkzaamheden kunnen worden ingedeeld op operationeel, tactisch of strategisch niveau. Het invullen van vacatures is een grotendeels operationele taak. Het aanscherpen van recruitmentprocessen is een voorbeeld van een meer tactische aangelegenheid. Bij strategisch recruitment gaat het onder meer om het neerzetten van een recruitment-aanpak, een employer branding campagne of het formuleren van een employer value proposition (EVP).

Interim recruitment duur?

De businesscase voor het inhuren van een interim recruiter is eigenlijk heel simpel. Het inschakelen van een werving- en selectiebureau kost circa 20 tot 25 procent van het jaarsalaris van de geplaatste kandidaat – per vacature. Voor datzelfde geld kun je een maand een interim recruiter inhuren die niet 1, maar meerdere vacatures invult. En omdat een goede interim recruiter ook werk maakt van het verbeteren van interne processen, laat deze ook nog iets na als hij of zij weer weg is.

Wervingsprobleem: veel openstaande vacatures en trage processen

Je doet een beroep op me omdat jouw organisatie moeite heeft met het invullen van (lastige) vacatures op hbo- en wo-niveau of omdat recruitmentprocessen niet soepel zijn ingericht. Wanneer ik als interim recruiter voor jou aan de slag ga, beschik je over een tijdelijke corporate recruiter. Ik voer mijn werk deels bij jou op locatie uit (in-house dus). De meeste werkzaamheden in dat kader zijn operationeel: de focus ligt op het binnen afzienbare tijd invullen van openstaande rollen (circa 5 tot 15 in aantal). Tegelijkertijd ontkom je niet aan mijn professionele bemoeienis met interne processen. 😜😉 Succesvol werven houdt in: beweging creëren aan twee kanten, binnen en buiten de organisatie. Natuurlijk gaan we aan de slag met gerichtere vacatureteksten en job marketing (buitenkant), maar dit is zinloos als we niet ook werk maken van het benaderen van jouw kandidaat als klant en het kritisch tegen het licht houden van functie-eisen (binnenkant). Buiten winnen = binnen beginnen, hoorde ik laatst iemand zeggen. En zo is het maar net. Een concrete beschrijving van mijn aanpak vind je op de pagina werkwijze interim recruitment.

Werkwijze interim recruitment

Wil je meer weten over mijn manier van werken en wat je van mij als interim recruiter mag verwachten? Klik op de link hieronder.

Tarieven interim recruitment

Meer informatie over de tarieven van interim recruitment vind je op de tarievenpagina interim recruitment. Klik op de link hieronder.

Meer weten? Neem contact op

Voel je vrij om contact met me op te nemen als je vragen hebt over mijn diensten, werkwijze, tarieven of beschikbaarheid.

Waarom ik jouw vacatures (wel) invul?

Projectmatige aanpak

Per vacature werk ik met een gestandaardiseerd plan van aanpak. Door het gewenste kandidaat-profiel uit te diepen, de doelgroep in kaart te brengen en interne processen te optimaliseren, kom ik snel in gesprek met relevante kandidaten.

Grondige vacature-intake

Bij de vacature-intake gebruik ik een zelf ontwikkelde methode die jou, mij en onze kandidaat tot in detail inzicht biedt in de vacante functie in relatie tot het profiel van de gewenste kandidaat. Efficiënt werven begint met weten wat je zoekt. Daar help ik je bij.

Talent sourcing als vak apart

Omdat talent sourcing tot mijn specialismen behoort – en ik niet alleen LinkedIn, maar het gehele web als kandidaten database beschouw – ben ik in staat om snel en doeltreffend in contact te komen met de betere kandidaten. Zo maken we gauw meters.

Ambassadeur van jouw organisatie

Als ambassadeur van jouw werkgeversmerk ben ik een benaderbaar aanspreekpunt voor potentiële sollicitanten. In plaats van hrm@jouwbedrijf.nl staan mijn naam en 06-nummer onder jouw vacatures. Jouw sollicitant is mijn klant, ook dat is recruitment.

Neem contact op!

Voel je vrij om contact met me op te nemen als je vragen hebt over mijn diensten, werkwijze, tarieven of beschikbaarheid. Ik sta je graag te woord.