Interim recruitment: aanpak en werkwijze

A – Z recruitment of 360 graden recruitment

Je doet een beroep op mij als interim recruiter omdat jouw organisatie moeite heeft met het invullen van (lastige) vacatures op hbo- en wo-niveau. Wanneer ik als interim recruiter voor jou aan de slag ga, voer ik mijn werk deels bij jou op locatie uit, in-house dus. Als interim (corporate) recruiter vervul ik een 360 graden rol waarbij ik de regie heb over de gehele recruitment cycle: van de vacature-intake tot aan het arbeidsvoorwaardengesprek.

Succesvoller werven? Werk aan binnen- en buitenkant!

De meeste werkzaamheden die ik als interimmer op me neem zijn operationeel. De focus ligt op het binnen afzienbare tijd invullen van openstaande rollen (circa 5 tot 15 in aantal). Tegelijkertijd ontkom je niet aan mijn professionele bemoeienis met interne processen 😝😉. Effectief werven houdt in: beweging creëren aan twee kanten, binnen en buiten het bedrijf. We gaan aan het werk met gerichtere wervingsteksten en recruitment marketing (buitenkant), maar dit is zinloos als we niet ook werk maken van een betere candidate experience en het kritisch tegen het licht houden van het profiel van de ideale kandidaat (binnenkant). Als interimmer werk ik op freelance basis en hanteer daarbij een vooraf overeengekomen uurtarief. Per vacature werk ik met een gestandaardiseerde aanpak, bestaande uit 9 onderdelen.

interim recruitment in 9 stappen

1. Intake

Grondige vacature-intake op basis van een zelf ontwikkelde methodiek: vaststelling van de wervingsvraag en inzicht in eerdere wervingsinspanningen.

2. Research

Marktonderzoek: het in kaart brengen van de doelgroep, relevante netwerken en marktinformatie door middel van online research en talent sourcing.

3. Engagement

Talent engagement: het persoonlijk benaderen en enthousiasmeren van gekwalificeerde kandidaten voor jouw organisatie en vacature(s)

4. Content

Contentcreatie of -optimalisatie: (her)schrijven van het wervingsprofiel en de opmaak van (online) advertenties en wervingsteksten, gericht op de doelgroep. Hierbij maak ik gebruik van arbeidsmarktdata.

5. Marketing

Job marketing: het gericht verspreiden van de gemaakte content, waaronder de verspreiding van het wervingsprofiel en job ads via diverse (online) kanalen. Arbeidsmarktgegevens spelen hierbij een grote rol. 

6. Update

Recruitment-update: een presentatie aan alle stakeholders over de eerste marktresponse, de wervingsuitdagingen en suggesties voor aanpassingen in het wervingsprofiel en de job marketing inspanningen.

7. Preselectie

Pre-screening of preselectie: het inventariseren van sollicitaties en het afnemen van telefonische interviews met kandidaten en sollicitanten.

8. Interviews

Job interviews: face to face kennismakings- en sollicitatiegesprekken met kandidaten en sollicitanten, eventueel opgedeeld in 2 rondes.

9. Baanaanbod

Werkzaamheden in het kader van het voorbereiden van een aanbieding en het, indien gewenst, begeleiden van arbeidsvoorwaardengesprekken.

De voordelen van interim recruitment

Jouw team of afdeling snel op volle sterkte

Als interim (corporate) recruiter voer mijn werkzaamheden uit onder jouw bedrijfsnaam, deels bij jou op locatie. Het voordeel van interim recruitment is dat er iemand – ik dus 👋 – de regie neemt in jouw wervingsuitdagingen en recruitment-activiteiten. Binnenkomende sollicitaties worden adequaat en met oog voor de mens achter het cv behandeld. Bij vacatures waar geen – of niet de juiste – sollicitanten op reageren ga ik door middel van talent sourcing (research en engagement in bovenstaand stappenplan) zelf op zoek naar potentiële kandidaten. Zo komt de vaart erin en is jouw team of afdeling snel op volle oorlogssterkte.

Interim recruitment duur?

De businesscase voor het inhuren van een interim recruiter is eigenlijk heel simpel. Het inschakelen van een werving- en selectiebureau kost circa 20 tot 25 procent van het jaarsalaris van de geplaatste kandidaat – per vacature. Voor datzelfde geld kun je een maand een interim recruiter inhuren die niet 1, maar meerdere vacatures invult. En omdat een goede interim recruiter ook werk maakt van het verbeteren van interne processen, laat deze ook nog iets na als hij of zij weer weg is. Tel uit je winst!

Wat is interim recruitment?

Wil je weten over wat interim recruitment inhoudt en of het aansluit op jouw wervingsbehoefte? Klik op de link hieronder.

Tarieven interim recruitment

Meer informatie over de tarieven van interim recruitment vind je op de tarievenpagina interim recruitment. Klik op de link hieronder.

Meer weten? Neem contact op

Voel je vrij om contact met me op te nemen als je vragen hebt over mijn diensten, werkwijze, tarieven of beschikbaarheid.